You are here

Hlasově asistenční

Série: Tagy:

Čas výplachování bufferů. Tento komiks vyšel v časopise Computer dne 16.11.2016. Téma - Hlasoví asistenti, smart home.

Blokovaný

Komentáře

tchyne a tchyne

Proste kulervouci nadhera.

Instantly amazed with all the useful information that is on it. Great post, just what I was looking for and I am looking forward to reading your other posts soon. I honestly think you would have fully sold me on the idea had you been able to back up your premise with a substantial bit more solid facts. Great piece of writing and a great link you provide. Thanks you so much, I appreciate your work.

Pokud se nepřihlásí včas se svými argumenty nějaký spambot za tým negace, nezbude než tuhle debatu uzavřít. To by byla velká škoda.